Llei de transparència

Llei de transparència

EIX SOCIAL és una associació amb ambit d'actuació principalment al territori de Catalunya, inscrita al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya, secció primera amb el número 57956 . Conscients de la importància de ser una entitat transparent que actua clarament amb voluntat de la defensa dels drets socials i sense ànim de lucre, en aquest apartat trobareu tota aquella informació relativa a l'activitat de la nostra entitat, així com els comptes, els estatuts, convenis, a fi i efecte d'oferir una imatge real de transparència i alhora, complir amb la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A continuació podeu descarregar-vos un seguit de documentació relativa a l'EIX SOCIAL publicada d'acord amb la Llei de Transparència i amb la voluntat de donar a conèixer a les persones interessades tota informació d'interès públic: